Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η θέση της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ σε σχέση με τα όσα αναφέρονται σε δελτίο τύπου στις 18/1/2017 του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

Αθήνα, 25/1/2017


Με έκπληξη πριν μία εβδομάδα διαβάσαμε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε ο Οργανισμός σε Ομάδα Εργασίας, την οποία συνέστησε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με το θεσμικό μέλλον των Κέντρων Πρόληψης.
Σε αυτή την Ομάδα καταθέσαμε πρόταση διαλόγου με άξονα τη διοικητική και λειτουργική ένταξη των Κέντρων Πρόληψης στον ΟΚΑΝΑ και αυτό, διότι και εμείς ως Διοίκηση του Οργανισμού που εποπτεύει επιστημονικά το έργο των Κέντρων Πρόληψης, αλλά και παρακολουθεί καθημερινά για λογαριασμό της ελληνικής πολιτείας τη διαχείριση των διατιθέμενων γι αυτό το σκοπό κονδυλίων, διαπιστώνουμε θεσμικές αδυναμίες, παρά τον αγώνα που καταβάλλουμε ως παρούσα διοίκηση για τη βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων μέσα στο παρόν πλαίσιο.
Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν διαχρονικά στη σχέση Κέντρων Πρόληψης και ΟΚΑΝΑ, (τα οποία κατά καιρούς εντείνονταν πάρα πολύ), η σχέση αυτή χρονολογείται για καθένα Κέντρο από τη στιγμή της ίδρυσής του και μέχρι σήμερα. Δίνοντας βάση σε αυτή τη σχέση και συνεκτιμώντας και το ευρύτερο πλαίσιο των καιρών μας, καταθέσαμε με παρρησία σε μια ομάδα διαλόγου την πρόταση για ένταξη των Κέντρων στον ΟΚΑΝΑ, με πρόγνωση για διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε αυτά αλλά και για τη διατήρηση της περιφερικότητας των δομών. Δεν κατανοούμε γιατί από το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης η πρόταση αυτή χαρακτηρίζεται ως «ετεροχρονισμένη», ενώ έχει κατατεθεί και είναι εις γνώση του Σωματείου από την έναρξη της σχετικής συζήτησης. Πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά σε συζήτηση επί του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων – που έχει γίνει κι άλλες φορές στο παρελθόν- η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ καταθέτει μια τέτοια πρόταση ως αρχή διαλόγου, για την οποία θα περιμέναμε τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του Σωματείου επί των συγκεκριμένων προτεινόμενων λύσεων.
Γνωρίζουμε ότι το Σωματείο έχει μια άλλη άποψη, αλλά ο διάλογος δεν γίνεται με δίκη προθέσεων και με βαρύγδουπα, γενικευτικά, λογοτεχνικά σχήματα, τα οποία αντιπαρερχόμαστε, παρά το ότι είναι άκομψο να εκτοξεύονται από ανθρώπους που συμμετείχαν μαζί μας στο ίδιο τραπέζι διαλόγου για κάποιους μήνες. Οφείλουμε δε να απαντήσουμε στο ότι ο ΟΚΑΝΑ «ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη χορήγηση υποκαταστάτων σε ήδη εξαρτημένους από οπιοειδή», όπως αναφέρεται, επισημαίνοντας ότι, οι συντάκτες του δελτίου τύπου μάλλον ξεχνούν ότι συνάδελφοί τους στον ΟΚΑΝΑ, ανάμεσα στις πολλές υπηρεσίες Πρόληψης, Έγκαιρης Παρέμβασης, «Στεγνών Προγραμμάτων», Κοινωνικής Φροντίδας και Ένταξης ασχολούνται το τελευταίο διάστημα συστηματικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εργαζομένους των Κέντρων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι στο έργο τους, καθώς και με τη σχεδίαση και εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων πρωτοβάθμιας πρόληψης σε συνεργασία με τα ίδια τα Κέντρα. Επιπλέον, η παρούσα Διοίκηση του Οργανισμού από την πλευρά της έχει ενισχύσει ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες αυτοδιοικητικών αρχών α' και β' βαθμού για ίδρυση Κέντρων Πρόληψης στον Πειραιά και την Ανατολική Αττική, ενώ έχει δώσει λύσεις σε προβλήματα που απειλούσαν την ύπαρξη άλλων Κέντρων.
Τέλος, όσον αφορά τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας που, αν και προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, δεν έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί με αποτέλεσμα να επιτείνονται οι θεσμικές δυσκολίες των Κέντρων, η παρούσα διοίκηση ΟΚΑΝΑ έχει καταθέσει εδώ και αρκετούς μήνες πρόταση στη σχετική ομάδα εργασίας. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εντείνει τις προσπάθειες, έτσι ώστε να διαβουλευτεί γόνιμα με τους άλλους συμμέτοχους στα Κέντρα Πρόληψης, (π.χ. Αυτοδιοίκηση, Εργαζόμενοι) και να κατατεθεί η τελική πρόταση από το Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ στο Υπουργείο Υγείας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.