Okana

Καμπάνιες

Τετάρτη, 04 Απρίλιος 2012
0 σχόλιο

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα των ναρκωτικών αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Ο ΟΚΑΝΑ πραγματοποιεί καμπάνιες με στόχο την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση του κοινού γύρω από το πρόβλημα της ουσιοεξάρτησης, τη συνειδητοποίηση της εξάπλωσής του αλλά και της αναγκαιότητας δημιουργίας και ανάπτυξης περισσότερων θεραπευτικών προγραμμάτων και την ενημέρωση για τις υπηρεσίες και το έργο που προσφέρει.

Οι καμπάνιες αυτές, είτε απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού είτε έχουν στόχο ειδικότερες πληθυσμιακές και ηλικιακές ομάδες. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων, την παραγωγή φυλλαδίων, εντύπων και αφισών, την οργάνωση εκδηλώσεων και διάφορες άλλες ενισχυτικές δράσεις.

 

Διαβάστε περισσότερα...
 • ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ., ΔΟΥΖΕΝΗΣ Α., ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ Α., ΦΩΤΑΡΑ Ι., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (1999) Suicidality and the therapy outcome of addicted heroin users in the substitution program of Athens, εις: 20ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών, 6-10 Νοεμβρίου 1999 (Αθήνα).
 • ΔΟΥΖΕΝΗΣ Α., ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ., ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ν., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2000) Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενδοφλέβιων χρηστών ηρωίνης που συμμετέχουν σε Πρόγραμμα Υποκατάστασης, εις: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-9 Μαΐου 2000 (Πάφος, Κύπρος).
 • ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ Α., ΔΟΥΖΕΝΗΣ Α., ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ., ΦΩΤΑΡΑ Ι., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2000) Αυτοκτονικότητα των εξαρτημένων χρηστών ηρωίνης πριν και μετά την είσοδό τους στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης, εις: 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 5-9 Μαΐου 2000 (Πάφος, Κύπρος).
 • ΓΑΡΔΕΡΗ Μ., ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ Π., ΓΙΩΤΗ Φ., ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ. (2001) Παράλληλη χρήση ναρκωτικών από τους ασθενείς του Προγράμματος Μεθαδόνης, εις: 28ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 3-5 Μαΐου 2001 (Λήμνος).
 • ΥΦΑΝΤΗΣ Α., ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ., ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗ Σ., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2002) Αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος χορήγησης βουπρενορφίνης σε χρήστες οπιοειδών, εις: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002 (Καλλιθέα, Χαλκιδική).
 • ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ., ΔΟΥΖΕΝΗΣ Α., ΧΗΣΙΜΕΛΛΗ Α., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2002) Παραβατικότητα τοξικομανών: υπάρχει ένδειξη κληρονομικότητας;, εις: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002 (Καλλιθέα, Χαλκιδική).
 • ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Ε., ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ., ΔΟΥΖΕΝΗΣ Α., ΧΗΣΙΜΕΛΛΗ Α., ΥΦΑΝΤΗΣ Α., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2002) Η βαρύτητα των ηπατιτίδων σε εξαρτημένους χρήστες οπιοειδών στην Α΄ Μονάδα Υποκατάστασης Αθήνας, εις: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 19-23 Απριλίου 2002 (Καλλιθέα, Χαλκιδική).
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε., ΓΙΩΤΗ Φ., ΚΟΝΤΟΥ Ε., ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ Π., ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Ε., ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ Δ. (2002) Ηπατίτιδα Β και C σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών που είναι ενταγμένοι σε προγράμματα υποκατάστασης. Αντιμετώπιση - Θεραπεία - Πρόληψη - Προφύλαξη, εις: 29ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 13-16 Μαΐου 2002 (Ιωάννινα).
 • ΒΡΙΝΙΩΤΟΥ Β., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΑΤΣΑΡΟΣ Η., ΔΡΙΒΑΣ Π., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2002) Retention rate of patients with co-dependence on BZD in a methadone program, εις: Addiction 2002, 15-17 Σεπτεμβρίου (Ολλανδία).
 • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., ΒΡΙΝΙΩΤΟΥ Β., ΚΑΤΣΑΡΟΣ Η., ΔΡΙΒΑΣ Π., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2002) Retention rate of patients with psychiatric comorbidity in a methadone program, εις: Addiction 2002, 15-17 Σεπτεμβρίου (Ολλανδία).
 • ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ο., ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΣ Δ., ΚΟΚΚΕΒΗ Α. (2002) Χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Ποια θέση έχει η θεραπεία;, Infogastroenterology, τ. 14, σ. 7.

 

Δείτε Επίσης:

Διαβάστε περισσότερα...

Ερευνες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 • «Η στάση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς απέναντι στη χρήση ουσιών: αναγκαιότητα εφαρμογής της πρόληψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Πρόγραμμα Away from home). Περίοδος Διεξαγωγής: 2001. Στόχος του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • «ΕURO-SNOWBALL II: AIDS and Hepatitis peers prevention among drug users». Περίοδος Διεξαγωγής: 2001-2002. Στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση των χρηστών και η μετάδοση μηνυμάτων για την ασφαλή χρήση και την πρόληψη της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
 • «ROSE (Risk Opiate addicts Study_Europe)». Περίοδος Διεξαγωγής: 2003-2004. Στόχος του Προγράμματος είναι η συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων για τους υψηλού κινδύνου εξαρτημένους χρήστες οπιοειδών και η αξιολόγηση της θεραπευτικής τους προσέγγισης. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστούν οι αδυναμίες στις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις και να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια για την προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των ατόμων αυτών.
 • «Μέτρα Πρόληψης στις Ελληνικές Φυλακές για τη μετάδοση ασθενειών που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών». (ΟΚΑΝΑ - European Network on HIV/AIDS and Hepatitis Prevention in Prison). Περίοδος Διεξαγωγής: 2003. Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στις ελληνικές φυλακές, αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη της Ηπατίτιδας και του AIDS/HIV στη Φυλακή.
 • «Πανελλήνια έρευνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες απασχόλησης των ατόμων που παρακολουθούν ή ολοκλήρωσαν θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης». Περίοδος Διεξαγωγής Έρευνας: 2003. Υποέργο Ι του Εθνικού Δικτύου Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων «Προοπτική», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΕQUAL» για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση άλλων υποέργων του προγράμματος καθώς επίσης και για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων προώθησης της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης της Ομάδας Στόχου. Συνεργασία με: ΟΚΑΝΑ, ΕΚΤΕΠΝ, ΚΕΘΕΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΒ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΨΝΘ, ΨΝΑ, ΕΡΤ, ΠΕΤΑ, ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ, ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ.
 • Έρευνα Αξιολόγησης του Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων ΕΚΚΕΕ ΟΚΑΝΑ. Περίοδος διεξαγωγής: 2007- 2008. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 'Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (άτομα υπό απεξάρτηση και απεξαρτημένα από ουσίες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ και ΥΑΚΠ). Στόχος της ήταν η τεκμηρίωση και αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπηρεσιών.
 • Έρευνα για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόληψης υποτροπής και συμβολή στην κοινωνική οικονομική ανάπτυξη. Περίοδος διεξαγωγής:2005 - 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL, Ενέργεια ΙΙ «Ανάπτυξη Πολιτικών και Μέτρων για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με Προβλήματα που συνδέονται με την Κατάχρηση Παράνομων Ουσιών», Α.Σ. ΈΝΤΑΞΗ, ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με το ΕΚΤΕΠΝ (συντονιστής φορέας), το ΚΕΘΕΑ, το ΨΝΘ και το ΨΝΑ. Στόχος της ήταν ο προσδιορισμός των αναγκών των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε εργαλεία, μεθόδους και υποδομές για την αποτελεσματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων της ομάδας στόχου.

Ερευνητικά προγράμματα και μελέτες του ΟΚΑΝΑ

 • «Καταγραφή αιτημάτων συμβουλευτικής στα Κέντρα Πρόληψης, σχετικά με τη χρήση ουσιών από εφήβους». Φεβρουάριος 2002. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Μονάδας Εφήβων Αθήνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιήθηκαν στον προγραμματισμό της Μονάδας και το σχεδιασμό του δικτύου συνεργασίας της με τα Κέντρα Πρόληψης,
 • «Έρευνα ικανοποίησης ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης Αττικής». Μάιος 2002. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΑ στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης της Αθήνας και του Πειραιά.
 • «Έρευνα ικανοποίησης ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης Θεσσαλονίκης». Δεκέμβριος 2002. Η έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΑ στις θεραπευτικές μονάδες υποκατάστασης της Θεσσαλονίκης.
 • «Τηλεφωνική γραμμή SOS: Μάιος 2001-Απρίλιος 2002». Ιανουάριος 2003. Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων του αρχείου τηλεφωνικών κλήσεων της Γραμμής SOS 1031, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στην κίνηση της Υπηρεσίας, στο προφίλ των καλούντων καθώς και στα αναφερόμενα περιστατικά χρήσης ουσιών.
 • Διαφορές φύλου σε εξαρτημένους που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Στόχος της μελέτης ήταν η εξέταση των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών ασθενών του προγράμματος υποκατάστασης όσον αφορά στα προ-θεραπευτικά χαρακτηριστικά τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 16ο Διεθνές Συνέδριο για την Εξάρτηση με θέμα «Ethnicity and Addiction» (Βιέννη, 7-10/9/04).
 • HIV οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ): Χαρακτηριστικά και πορεία στο Πρόγραμμα Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Στόχος ήταν η μελέτη των χαρακτηριστικών και της θεραπευτικής πορείας των οροθετικών ασθενών του Προγράμματος Υποκατάστασης. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το AIDS, (Αθήνα, 11-13/9/2004).
 • Χαρακτηριστικά ασθενών και διάρκεια θεραπείας ως παράγοντες πρόβλεψης του θεραπευτικού αποτελέσματος στο πρόγραμμα υποκατάστασης με μεθαδόνη. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης των προ-θεραπευτικών χαρακτηριστικών των ασθενών και της διάρκειας παραμονής τους στο πρόγραμμα με την έκβαση της θεραπείας τους. Το Τμήμα παρουσίασε τα αποτελέσματα της στο 9ο Συνέδριο του EASAR - European Association of Substance Abuse Research (Κέα, 14-16/5/04).

Ερευνες σε συνεργασία με άλλους φορείς στην Ελλάδα

 • «Συγκριτική μελέτη της κατάστασης του στοματογναθικού συστήματος σε ενεργούς χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, σε μέλη θεραπευτικών προγραμμάτων μεθαδόνης και σε απεξαρτημένους». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Βοήθειας του ΟΚΑΝΑ σε συνεργασία με την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΤΕΑ ανέλαβε τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης.
 • Στάση απέναντι στη χρήση ουσιών, τρόπος ψυχαγωγίας και βαθμός αυτό-εκτίμησης των φοιτητών. Περίοδος διεξαγωγής: 2004. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά και το ΤΕΑ ανέλαβε τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του τρόπου ψυχαγωγίας των φοιτητών, της στάσης τους απέναντι στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και του βαθμού αυτό-εκτίμησής τους.

 

Δείτε Επίσης:

Διαβάστε περισσότερα...

Έρευνα

Τρίτη, 03 Απρίλιος 2012
0 σχόλιο

Η μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο και η παροχή έγκυρων και εμπεριστατωμένων πληροφοριών γύρω από το θέμα αποτέλεσε μέλημα του ΟΚΑΝΑ, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του. Για το σκοπό αυτό ο ΟΚΑΝΑ συνεργάζεται στενά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΤΕΠΝ), που είναι αρμόδιο για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων για τον ελληνικό χώρο και αποτελεί εθνικό εστιακό σημείο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) του EMCDDA. Το ΕΚΤΕΠΝ παρουσιάζει κάθε χρόνο τα στοιχεία που συγκεντρώνει συστηματικά στις Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις, που αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ναρκωτικά (EMCDDA) και στις Ετήσιες Εκθέσεις για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα, που εκδίδει για τους Έλληνες επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής.

Ο ΟΚΑΝΑ δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας δημιούργησε τον Αύγουστο του 2001 το Τμήμα Έρευνας και Αξιολόγησης (ΤΕΑ), με σκοπό την παροχή ερευνητικής υποστήριξης στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής του ΟΚΑΝΑ στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης.

Οι κύριοι άξονες δραστηριοτήτων του Τμήματος, από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα, είναι:

 •  ο σχεδιασμός του συστήματος συλλογής δεδομένων λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του καθώς και η εισήγηση τροποποιήσεων για τη βελτίωσή του
 •  η εκπόνηση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών σε θέματα ενδιαφέροντος του Οργανισμού καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας του με άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Δείτε Επίσης:

Έρευνες και προγράμματα με τη συμμετοχή του ΟΚΑΝΑ

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας ESPAD 2015

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας ESPAD 2011


Διαβάστε περισσότερα...