Okana

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη Εμπειρογνώμονα-Στατιστικό Π.Ε. για την υποστήριξη του Υποέργου 2 της Πράξης "Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων"

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του

Υποέργου 2: ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΚΑΤAΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ HΠΙΑΣ

ΑΣΤΥΝOΜΕΥΣΗΣ της Πράξης «Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα

εξαρτήσεων» με προϋπολογισμό 1.740.000 ευρώ και κωδικό αριθμό MIS

337862 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης 1/11/2012-31/12/2014 αποφάσισε να συνάψει σύμβαση

μίσθωσης έργου υπηρεσιών με έναν Εμπειρογνώμονα-Στατιστικό Π.Ε.

για την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Δράσεων με εμπειρία
σε στατιστική επεξεργασία και ανάλυση θεμάτων Υγείας και
Τοξικοεξάρτησης για : α) την επεξεργασία-ανάλυση των ερωτηματολογίων του
υποέργου και β) τη συμμέτοχη στη συγγραφή της Τελικής Έκθεσης
Αποτελεσμάτων.

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε την αναλυτική προκήρυξη και τη σχετική αίτηση.