Okana

Διευκρινήσεις σχετικά με το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τις Εξαρτήσεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)

Αβέρωφ 21, 104 33, Αθήνα

Τηλ.: 210-8898200, Fax: 210-8253760

Γενική Διεύθυνση

Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα: Τμήμα Προμηθειών,Συμβάσεων & Υπηρεσιών

Πληροφορίες: Κος Λύκουρας Π., Κα Χουδαλάκη Κ.

Τηλέφωνο: 210-8898221, Φαξ: 210-8898224

 

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για το έργο με τίτλο: « Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτικών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτήσεων» της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ. ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ».

Όσον αφορά την παράγραφο Β.5. Προϋποθέσεις συμμετοχής, Β.5.1. (β) Δικαίωμα Συμμετοχής:

Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου, αλλά αρκεί το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008.

 

Όσον αφορά την παράγραφο Β.6.4 Στοιχεία Υποφακέλου «Δικαιολογητικά», Ζ. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών του Συμμετέχοντος υπό στοιχείο (δ) (ι):

Στα πλαίσια των αρχών του ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης σε συνδυασμό με τα όσα ορίζονται αφενός στο άρθρο 45 παρ. 2 και 3 του π.δ 60/2007 και αφετέρου στην ίδια τη Διακήρυξη, οι τιθέμενες με τον όρο Β.6.4.Ζ.δ.(i) προϋποθέσεις πρέπει οπωσδήποτε να συντρέχουν στο μέλος που θα έχει οριστεί ως Υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader).