Okana

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Π.Ε. για την υποστήριξη της Πράξης: "Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων"

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 2 : "Προγράμματα κατάρτισης σε πρακτικές ήπιας αστυνόμευσης" της Πράξης: "Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων" αποφάσισε να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Π.Ε. με εξειδίκευση σε θέματα κατάρισης για την τοξικοεξάρτηση.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται οπουδήποτε απαιτείται για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η/9/2013.

Στα παρακάτω συνημμένα μπορείτε να δείτε το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης καθώς και την αίτηση υποψηφιότητας.