Okana

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του

Υποέργου 2: ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΚΑΤAΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚEΣ HΠΙΑΣ

ΑΣΤΥΝOΜΕΥΣΗΣ της Πράξης «Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα

εξαρτήσεων» με προϋπολογισμό 1.740.000 ευρώ και κωδικό αριθμό MIS

337862 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης 1/11/2012-31/12/2014 αποφάσισε να συνάψει σύμβαση

μίσθωσης έργου υπηρεσιών με έναν Εμπειρογνώμονα-Στατιστικό Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του

Υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας χορήγησης

υποκαταστάτων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους

παραβάτες του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους – κατάδικους)» και

προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ, με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της

οριζόντιας πράξης : «Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις

φυλακές», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000ευρώ

από την ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού»,

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του

Υποέργου 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΠΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ της Πράξης «Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα

εξαρτήσεων» με προϋπολογισμό 1.740.000 ευρώ και κωδικό αριθμό MIS

337862 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αποφάσισε να συνάψει

σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη Οικονομολόγο Π.Ε. ή

Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΠΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ της Πράξης «Κατάρτιση αστυνομικών σε θέματα εξαρτήσεων» με προϋπολογισμό 1.740.000 ευρώ και κωδικό αριθμό MIS 337862 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη Επικοινωνιολόγο Π.Ε. ή Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΟΚΑΝΑ επαναπροκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου, για την πράξη «Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000 € από τη ΣΑΕΕ 0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, οπότε και εκτιμάται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους στο υποέργο, και ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα...

O OKANA για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας χορήγησης υποκατάστατων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους – κατάδικους)» και προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ, με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της οριζόντιας πράξης: «Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000ευρώ από την ΣΑΕΕ0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν εξειδικευμένο Οικονομολόγο (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από την Ε.Ε., για την οικονομική παρακολούθηση του υποέργου (καταχώρηση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων) καθώς και την οικονομική και λογιστική υποστήριξη του.

Διαβάστε περισσότερα...

O OKANA για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας χορήγησης υποκατάστατων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους – κατάδικους)» και προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ, με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της οριζόντιας πράξης: «Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000ευρώ από την ΣΑΕΕ0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν εξειδικευμένο Οικονομολόγο (Π.Ε. ή Τ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα...