Okana

17 Ιουλίου

 

11 Σεπτεμβρίου

 

16 Οκτωβρίου

 

11 Νοεμβρίου

 

9 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα...

Η Ομάδα Αντιμετώπισης της Χρήσης Ουσιών του ΠΟΥ ασχολείται με τη διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη, τον έλεγχο, και την αξιολόγηση αποτελεσματικών και οικονομικά ωφέλιμων παρεμβάσεων αντιμετώπισης διαταραχών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών καθώς και στη δημιουργία, σύνθεση και δημοσιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τη χρήση και την εξάρτηση και τις συνεπαγόμενες κοινωνικές και ιατρικές συνέπειες. Παρέχει δε υποστήριξη στις χώρες για την ανάπτυξη της απαιτούμενης υποδομής για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων σε όλες τις ευπαθείς ομάδες.

 

Ο συνεργαζόμενος με τον ΠΟΥ φορέας από την πλευρά της Ελλάδας σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.

 

Τα τρέχοντα προγράμματα σχετικά με τη χρήση ουσιών είναι:

 • Προβλήματα δημόσιας υγείας που προκαλούνται από κατάχρηση οινοπνευματωδών
 • Παρακολούθηση και επιδημιολογία της χρήσης οινοπνευματωδών
 • Κοινό πρόγραμμα UNODC/WHO για τις εξαρτήσεις, την αντιμετώπιση και τη μέριμνα
 • Αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή
 • Ερευνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και τη μετάδοση HIV/AIDS
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου και χρήση ουσιών
 • Πρόγραμμα ATLAS: Άτλαντας των πόρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση διαταραχών που οφείλονται στη χρήση ουσιών
 • Αποτίμηση των συστημάτων πρόληψης και θεραπείας για τις σχετιζόμενες με την κατάχρηση ουσιών διαταραχές
 • Πρόγραμμα ASSIST - Διαγνωστικά κριτήρια για την κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και τη χρήση ουσιών
 • Διερεύνηση και σύντομη παρέμβαση για σχετιζόμενα με τη χρήση οινοπνευματωδών προβλήματα στην πρωτοβάθμια υγεία - Διαγνωστικό τεστ διαταραχών από κατάχρηση οινοπνευματωδών
 • Φύλο, χρήση οινοπνευματωδών και πολιτισμικοί παράγοντες: διεθνής μελέτη
 • Μη καταγεγραμμένη χρήση οινοπνευματωδών
 • Δράσεις έρευνας και εκπαίδευσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα στην επιδημιολογική επικράτηση της χρήσης οινοπνευματωδών και τις σχετιζόμενες με αυτή διαταραχές. Στην 63η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (21/5/2010) υιοθετήθηκε η Παγκόσμια Στρατηγική για τη μείωση της επιβλαβούς χρήσης του αλκοόλ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) προχώρησε στη σύσταση ενός παγκόσμιου Δικτύου Εθνικών Εκπροσώπων (160 χώρες) και διοργάνωσε συναντήσεις των εκπροσώπων με σκοπό τη συζήτηση και την επεξεργασία των μηχανισμών και των σχεδίων εφαρμογής της Στρατηγικής, όπως επίσης την αναζήτηση των τρόπων υποστήριξης και αλληλοσυμπλήρωσης των προσπαθειών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Ελλάδα συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ 2012-2020, η τελική μορφή του οποίου εγκρίθηκε με ψήφισμα της 61ης Συνόδου της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Π.Ο.Υ. στο Μπακού (12-15/9/2011).

Δείτε ακόμη την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ.

Δείτε τις εκδόσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

 

Διαβάστε περισσότερα...

Η ισπανική, βελγική και ουγγρική προεδρία, στο 18-μηνο πρόγραμμα της, δεσμεύτηκε στη συνεπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά (2005-2012) και του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε για τα Ναρκωτικά (2009-2012), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεπιστημονική, συνολική και ισορροπημένη προσέγγιση.

Το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ κατά των ναρκωτικών, μέσω μιας συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας

 1. Τυποποίηση των δράσεων για την πρόληψη των ναρκωτικών
 2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων θεραπείας από τα ναρκωτικά
 3. Προετοιμασία και εκπροσώπηση της θέσης της Ε.Ε. κατά την 54η Σύνοδο της Επιτροπής κατά των ναρκωτικών
 4. Ελάχιστα Κοινά Ποιοτικά Πρότυπα για τη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών
 5. Έλεγχος των νέων τύπων ναρκωτικών
 6. Διοργάνωση της Συνάντησης των Εθνικών Συντονιστών για τα Ναρκωτικά την 10η/5/2011 στη Βουδαπέστη με κύρια θέματα την χρήση των ναρκωτικών στις φυλακές και τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στην καταπολέμηση των ναρκωτικών
 7. Συνεργασία - πολιτικός διάλογος με χώρες εκτός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας
 8. Ενημέρωση και συντονισμός με άλλες συναφείς Ομάδες και ινστιτούτα της Ε.Ε.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ (Ιανουάριος-Ιούνιος 2011)

Διαβάστε περισσότερα...