Okana

Επιστημονικά άρθρα – Μελέτες

Εδώ μπορείτε να βρείτε άρθρα, μελέτες, δημοσιεύσεις, διατριβές που αφορούν τον τομέα των εξαρτήσεων.

Έγγραφα

Ταξινόμηση : Όνομα | Ημερομηνία | Προβολές | [ Φθίνουσα ]

Η επικοινωνία στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτήσεων Η επικοινωνία στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εξαρτήσεων

Ημερομηνία Αλλαγής: 10/27/2017
Μέγεθος αρχείου: 1.86 MB

H «Μελέτη Σχεδιασμού Στρατηγικών Επικοινωνίας, ανάλογα με την Ενέργεια, το Στόχο, την Ομάδα-Στόχο και τη Χρονική Διάρκεια. Παράμετροι Αξιολόγησης της Πράξης», αποτελεί το παραδοτέο 1 του Υποέργου 1 της Πράξης ΕΣΠΑ: «Καμπάνια Ενημέρωσης για τις Εξαρτήσεις. Ετήσιο Φεστιβάλ Κατά των Ναρκωτικών». Η μελέτη παραδόθηκε από την Επιστημονική Ομάδα του Υποέργου 1 τον Μάιο 2013.
Για την υλοποίησή της συνεργάστηκαν τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Υποέργου 1: Λίνα Πλαγιανάκου (επιστημονικά υπεύθυνη της ομάδας), Σταυρούλα Τσακανίκα, Δήμητρα Τσέλικα, Μαρία Σιδηροπούλου, Ρίβα Λάββα, Κατερίνα Μίχα, Χρυσούλα Μπάνου, Άρτεμις Καλαντζάκου, Ανδρέας Μουρσελλάς.

Μελέτη ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997-2007 Μελέτη ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997-2007

Ημερομηνία Αλλαγής: 12/20/2017
Μέγεθος αρχείου: 208.54 kB

Μ. Σέκα, Ι.Σ Ελευσινιώτης, Σ. Πατρινός, Γ. Σαρόγλου

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα δημόσιας υγείας παγκόσμια είναι η ενδοφλέβια χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Το 2007 εκτιμάται ότι 16 εκατομμύρια άνθρωποι (εύρος: 11–21 εκατομμύρια) έκαναν ενδοφλέβια χρήση. Το μεγαλύτερο ποσοστό του βάρους των αιματογενώς μεταδιδομένων νόσων (όπως ηπατίτιδα Β και ηπατίτιδα C) οφείλεται στην κακή πρακτική χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών,2 που δεν είναι άλλη από την κοινή χρήση σύριγγας. Η ηπατίτιδα Β και η ηπατίτιδα C μεταδίδονται πολύ πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο απ' ό,τι ο ιός του HIV.

Ομαδικοαναλυτική θεραπεία οικογένειας & απεξάρτηση Ομαδικοαναλυτική θεραπεία οικογένειας & απεξάρτηση

Ημερομηνία Αλλαγής: 10/05/2017
Μέγεθος αρχείου: 707.91 kB

Ομαδικοαναλυτική θεραπεία οικογένειας & απεξάρτηση. Η συμβολή της ομαδικοαναλυτικής ομάδας γονέων στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης 

Κουρλή Μαρία – Κοινωνική Λειτουργός, Θεραπεύτρια Οικογένειας, Πρόγραμμα Υποστήριξης Οικογένειας ΚΥΕΠ ΟΚΑΝΑ

Η υπόθεση που επιχειρείται να τεκμηριωθεί στην παρούσα εργασία είναι ότι η
Ομαδικοαναλυτική Προσέγγιση Θεραπείας Οικογένειας συνιστά μία μέθοδο που μπορεί όχι μόνον να εναρμονισθεί στο γενικότερο πλαίσιο της Θεραπείας Απεξάρτησης και να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των θεραπευτικών επιδιώξεων αυτής, αλλά, επιπλέον, δύναται να επιφέρει συνολικότερο και σημαντικό θεραπευτικό όφελος στους τομείς της ενδοψυχικής και διαπροσωπικής λειτουργίας των μελών της οικογένειας που περιλαμβάνει το ουσιοεξαρτώμενο άτομο.

Επιπολασμός Ιογενούς Ηπατίτιδας σε ενεργούς χρήστες τοξικών ουσιών Επιπολασμός Ιογενούς Ηπατίτιδας σε ενεργούς χρήστες τοξικών ουσιών

Ημερομηνία Αλλαγής: 10/05/2017
Μέγεθος αρχείου: 2.59 MB

Διδακτορική διατριβή, Σέκα Μαριάννα, Νοσηλεύτρια Π.Ε. - ΜΟΘΕ ΟΚΑΝΑ «Μεταξά»

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση του επιπολασμού των ορολογικών δεικτών των ιογενών
ηπατιτίδων Α, Β και C σε ενεργούς ΧΕΝ στην Ελλάδα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Την περίοδο 1997 – 2007 αξιολογήθηκαν οι ορολογικοί δείκτες για την
ηπατίτιδα Α (anti-HAV), ), B (HBsAg, antiHBc, antiHBs) και C (anti-HCV) σε 2668 ενεργούς ΧΕΝ (80.77% άνδρες, 69% άνεργοι, 9.93% άστεγοι, 72.94% χρήστες ηρωίνης) που επισκέφτηκαν τη Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε στο κριτήριο χ2 και τη λογιστική παλινδρόμηση (STATA 12.1).

Η συναισθηματική βία (Mobbing) στο χώρο εργασίας Η συναισθηματική βία (Mobbing) στο χώρο εργασίας

Ημερομηνία Αλλαγής: 04/27/2018
Μέγεθος αρχείου: 170.85 kB

Ευάγγελος Φουστέρης, Μ.Med.sc. Κοινωνικής Ψυχιατρικής-Κοινωνιολόγος

Ο χώρος εργασίας αποτελεί ένα πλαίσιο στο οποίο ο κάθε άνθρωπος δίνει σημαντικό μέρος του χρόνου και της ενέργειάς του, εναποθέτει πολλές προσδοκίες και βιώνει έντονα συναισθήματα. Ως σύστημα βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση και αλληλεξάρτηση με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, παρουσιάζει δυσλειτουργίες και οι εργαζόμενοι μπορεί να βιώσουν τραύματα που θα τους οδηγήσουν σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου για τη διαταραχή της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.
Μία απ' αυτές τις καταστάσεις υψηλού κινδύνου αποτελεί και η συναισθηματική, βία γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως «mobbing».