27.01.2023

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής μετά από την εξέταση των υποβληθεισών ενώπιόν της ενστάσεων επί των αρχικώς αναρτηθέντων πινάκων βάσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1931/12-01-2023 Πρακτικού.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6036/21.11.2022 Προκήρυξης για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας (Βέροια), Μαγνησίας (Βόλος), Ροδόπης (Κομοτηνή), Ηρακλείου (Ηράκλειο) και Ηλείας (Πύργος) - δεκατεσσάρων (14) θέσεων Νοσηλευτών ΤΕ, μετά από την εξέταση των υποβληθεισών ενώπιόν της ενστάσεων επί των αρχικώς αναρτηθέντων πινάκων βάσει του υπ' αριθμ. πρωτ. 1931/12-01-2023 Πρακτικού.

Επικοινωνήστε με τον ΟΚΑΝΑ

Σε όλες τις κατηγορίες της ιστοσελίδας μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το έργο του ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματα που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, στην κατηγορία FAQ θα βρείτε πιο εξειδικευμένα άρθρα για θέματα πρόληψης και θεραπείας αλλά και πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τις επιπτώσεις από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε μία πληροφορία που δεν μπορείτε να βρείτε μέσα από τις σελίδες του web site, στείλτε μας το ερώτημά σας στο questions@okana.gr ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε την απάντηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλήματος που σχετίζεται με τη χρήση ουσιών απευθυνθείτε στην ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS του ΟΚΑΝΑ καλώντας το 1031.

Για ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διαχείρισης, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@okana.gr